YERLEŞİM BİRİMİ Uzunlu Kasabası’nın Doğusunda Çandır ilçesi, Batısında Güveçli, Güneyinde Başhoroz, Kuzeyinde Karakuyu köyleri ile çevrilidir. Boğazlıyan Çayıralan karayolunun 17. km yer alır.Denizden yüksekliği 1165 m dir. Kasabanın kuruluş tarihi 1750 yıllarına rastlamaktadır. Osmanlı kayıtlarında Köyümüzün ilk adı Güzelce Köprü'dür. Dulkadiroğullarının tımarıdır. İlk gelenler Mısırlı oğulları sülalesidir. Mısırlı oğulları göçebe olarak gelmiş üç höyük mevkiine yerleşerek Mısırlı deresi adını vermişlerdir. Yerleşilen bu bölge rüzgara açık olduğu için üç höyük mevkiinin doğusuna çekilerek oraya yerleşmişlerdir. Zamanla nüfus çoğalmış, bağcılık çok olduğundan ÜZÜMLÜ Köyü ismini almıştır. Bu köye daha sonra Karadinoğulları ve Cücüoğulları kabileleri gelerek yerleşmişlerdir. Üzümlü adı halk arasında zamanla UZUNLU olmuştur. Uzunlu Köyü zamanla büyüyerek nüfusunu geliştirmiş ve 1955 yılında belediyelik olmuştur. Daha sonraları civar köylerden ve kasabalardan göçler olmuş, bu göçlere 93 harbi nedeniyle göç edenler ve Doğu Anadolu’dan göç edenlerle nüfusu iki katına ulaşmıştır. Boğazlıyan’ın çevresinin bataklık olması nedeni ile sivrisinek bol olduğu için Askerlik şubesi Boğazlıyan’da kalmak kaydı ile idari merkez Uzunlu’ya nakledilmiştir.1. Dünya savaşının başlaması nedeniyle Osmanlı sarayından gelen emir gereği Askeri birlik ve idari yapının ayrı ayrı yerlerde olmasının sakıncalı olacağı gerekçesiyle tekrardan Boğazlıyan’a taşınmıştır.Cumhuriyetin ilk yıllarında Nüfus mübadelisi ile Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın büyük bir kısmı kasabamıza yerleştirilmiştir. 2000 nüfus sayımına göre kasaba nüfusu 3220’ dir. Kasabamızın nüfusunun büyük bir kesimi yurt dışı ve çevre illere göç etmiştir. Buna rağmen göç veren kasabalar içinde en az göç vermektedir. 2022 yılı itibarıyla nufüsumuz 1316 dır.  

COĞRAFİ DURUM Uzunlu kasabası Coğrafi yapı olarak genellikle engebeli bir yerdir. Karasal bir iklim hüküm sürmektedir. Geniş bir araziye sahip olmasına rağmen toprak verimi düşüktür. Bölgenin geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Arpa, buğday, çavdar, yulaf, yorunga, nohut, mercimek, fasulye, soğan yetiştirilen ürünler arasındadır. Son yıllırda şeker pancarı ekimi yörenin en önemli gelir kaynağını teşkil eder. Bahar aylarının soğuk, yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle meyve ve sebze yetiştirme azalmıştır. Hayvancılık önceleri ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılırken şimdi hayvancılık yanlış uygulamalarla tamamen yok edilmiştir. Besicilik gayesiyle yapılan hayvancılık halkı tatmin etmemektedir. Kasabanın Kuzey Doğusunda ve doğusundaki iki adet baraj tarımın gelişmesi yönünde önemli katkılar sağlamaktadır. Köy halkı sulu tarıma yönelmiştir. Kasabanın içme suyu şebekesi mevcut olup 2 adet 300 tonluk, 1 adet 200 tonluk su deposu tarafından dağıtılmaktadır.

NÜFUSU VE İDARİ YAPISI Uzunlu Kasabası 2000 sayımına göre 3220 kişiden ibarettir.2021 TUİK verilerilerine göre nufüsümüz 1040 dır. İdari yapı olarak 1955 yılından bu yana belediyeliktir. Şu anda 5 muhtarlık bulunmaktadır. Resmi kuruluş olarak 1 İlkokul.1oratokul,, 1 Postane, 1 Tarım Kredi Kooperatifi, 1 Sağlık Ocağı, 1 Sulama Birliği 1 S.S Kalkınma Kooperatifi hizmet vermektedir. Uzunlu Kasabası toprak arazisi bakımından oldukça geniştir Sulu tarım alanı (22 000 Dönüm) olup toplam ekilebilir arazi ise 80.000 dönümdür. Arazinin çokluğu ve parçalanma az olduğu için dışarıya göç yok denecek kadar azdır.

EĞİTİM DURUMU Kasabamızda 1927-1928 yıllarında Uzunlu Mektebi adı altında 3 sınıflı olarak başlamıştır. Daha sonra 5 derslikli hale getirilmiştir. Okulun adı Uzunlu İlkokulu olmuştur. Nüfusun artması nedeniyle 1966 yılında ikinci ilkokul açılmıştır. Böylelikle Atatürk ilkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu olarak iki okulda eğitim ve öğretime devam etmiştir. 10.09.1973 tarihinde ihtiyaç üzerine Uzunlu Ortaokulu ilk olarak Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde 1 sınıflı olarak derslere başlamıştır. Uzunlu Ortaokulundan mezun olanların Boğazlıyan lisesine gitmesi zor olduğu için 02.09.1991 yılında Uzunlu Lisesi açılmıştır. Lise ortaokul bünyesinde çalışırken 1999 yılında eski Atatürk orta okul binası liseye devredilerek müstakil olarak eğitime devam etmektedir. 1998 yılında Uzunlu cumhuriyet ilköğretim okulu  modern binası ile hizmete girmiştir. Uzunlu Atatürk ilköğretime 2006 yılında ek derslikler yaplmıştır.ikiilk öğretim olarak devam etmiştir.2012 yılında lise Uzunlu Cumhuriyet ilköğretime taşınmıştır. şuanda lisemiz kapatılmış.binası taziye evi olarak kullanılmaktadır. bahçesine  kuran kursu binası yapılmış olup bu bine2017 yılında diyanete devredilmiştir. Okullarmız  uzunlu cumhuriyet ortaokulu ve uzunlu Atatürk ilkokulu olarak  eğitim öğretime devam etmektedir.

GENEL SAĞLIK DURUMU Uzunlu Sağlık Ocağı 1977 yılında kurulmuştur. İlk yıllarında afet evleri bünyesinde bir evde hizmet verilmeye çalışıldı. Yetersiz kaldığı görüldü ve kendi binası yapıldı.

2022 yılı ititbarıyla saglık ocağımızda personel olarak 1  ebe görev yapmaktadir. Aile hekimliği nedeniyle doktor sadece çarşamba günleri gelmektedir.

Sosyal Medya
ADRES:
ESENTEPE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ   BOĞAZLIYAN -YOZGAT
TEL: (354) 6748012-6748003
MAİL
uzunlubelediyesi@hotmail.com  

Copyright © uzunlubelediyesi.  2022